Beneficjent GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.:

Wytwarzanie elementów dla innowacyjnego systemu
energooszczędnego budownictwa prefabrykowanego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1.

Cele projektu: opracowanie i wdrożenie w działalności wnioskodawcy innowacyjnego system produkcji i montażu jednorodzinnych energooszczędnych domów prefabrykowanych.

Planowane efekty projektu:
• Innowacyjny system budownictwa energooszczędnego oparty na prefabrykowanych elementach
• Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną
• Redukcja materiału/odpadów budowlanych
• Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu, który poprzez swoje walory techniczne i
atrakcyjną cenę zaspokoi potrzeby nabywców

Wartość projektu : 6 412 755 ,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 4 678 704,15 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.06.2017– 30.06.2020.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana René-Xavier Gérard tel. +48 608 26 30 41