W związku z przystąpieniem przez naszą firmę do udziału w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, pn: Konkurs 1/1.1.1/2016; Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”; Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Konkurs_1/1.1.1/2016- konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na prace badawcze, zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Załącznik do zapytania ofertowego z dn. 22.04.2016 – pobierz

Zapytanie ofertowe – Gerard z dn. 22.04.2016 – pobierz